Mediacje – sposób na prawne pogodzenie stron

W Polsce z roku na rok rośnie ilość składanych wniosków rozwodowych oraz udzielanych rozwodów. Niektóre pary rozchodzą się w bardzo elegancki sposób, niemniej jednak większości na grzeczne rozstanie nie stać i pojawiają się prawdziwe wojny o dzieci czy majątek. W takich wypadkach sądy coraz częściej korzystają z pomocy mediatorów.

Mediatorzy podczas rozmów z małżonkami próbują określić, czego chce każde z nich osobno i do jakiego konsensusu strony mogą dojść. Dzięki mediacjom w bardziej cywilizowany sposób można podzielić majątek czy ustalić sposób dzielenia się opieką nad dzieckiem. Często zdarza się również, że podczas mediacji rozwodowych małżonkom po raz pierwszy od miesięcy udaje się porozumieć, a niekiedy nawet rozwiązać najbardziej palące problemy i zrezygnować z samego rozwodu.

Niestety mediacje, choć pozwalają na rozwiązanie wielu problemów, są w Polsce mało popularne. Wprawdzie sądy coraz częściej wysyłają strony sporu do mediatorów, niemniej jednak nadal to dość rzadko spotykane rozwiązanie. W przypadku spraw rozwodowych sami małżonkowie mogą pomyśleć o próbie pogodzenia lub polubownego rozwiązania najbardziej palących problemów dotyczących rozstania i udać się do mediatora. Taki początek sprawy rozwodowej sprawi, że przebiegnie ona sprawniej, będzie mniej bolesna dla stron a być może wcale do niej nie dojdzie?

 

Terapia małżeńska czy warto?